E-ticarette aşırı fiyat artışına karşı yapılan düzenleme yürürlüğe girdi

 E-ticarette aşırı fiyat artışına karşı yapılan düzenleme yürürlüğe girdi


🕔

 
 
 

Tecim Bakanlığı’nın e-ticarette fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için oluşturmuş olduğu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme aynı süre stokçuluğu da engellemeyi amaçlıyor.

Tecim Bakanlığı’nın Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri’i bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlandı ve resmi olarak yürürlüğe girdi. Söz mevzusu bildiri, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların uyması gereksinim duyulan asgari standartlara bazı değişimler getiriyor.

Bu değişiklikle birlikte hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a yeni eklenen “Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”na ilişkin madde ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemeler sebebiyle internette satışı yasak ya da belli koşullara bağlı olan ürünlere ilişkin düzenleme ve yönetimsel kararlara uygun süreçler geliştirmek durumunda olacaklar.

Yeni düzenleme, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçmeyi hedefliyor
Bildiğiniz benzer şekilde korona virüs pandemisinin ortaya çıkmış olduğu ilk günlerde bazı satıcılar, ürünlerini daha yüksek fiyattan satabilmek için fahiş fiyat artışları gerçekleştirmiş ya da ürünleri stoklardan çekmişti. Söz mevzusu değişiklik, tam olarak bu vakaları odağına alıyor ve ürün ya da hizmetlerin fiyatlarında fahiş fiyat artışları ya da stokçuluk yapılmasının önüne geçilmesini hedefliyor.

Hatırlayanlar olacaktır, korona virüsün vatanımızda de görülmeye başlandığı mart ayında bilhassa e-ticaret sitelerinde büyük bir yığın problemi yaşanmıştı ve tüketicilerin talep etmiş olduğu ürünler ya stoklardan kaldırılmış ya da fahiş fiyat artışlarıyla satışa sunulmuştu. Bazı ürünlerin fiyatının misliyle artması, yetkililerin bu mevzuda bir düzenleme yürürlüğe koymasını mecburi kılmıştı.


Kaynak: https://www.teknolojigundem.com/haber/e-ticarette-asiri-fiyat-artisina-karsi-yapilan-duzenleme-yururluge-girdi/1511941

0 Reviews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *